top of page
ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Xác định là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của Tập đoàn, HJC chú trọng khai thác, đầu tư phát triển các dự án bất động sản hướng đến cộng đồng để hiện thực hóa sứ mệnh mang đến những sản phẩm bất động sản nhà ở chất lượng cho thị trường.

Các loại hình bất động sản HJC đang phát triển là: bất động sản nhà ở, bất động sản công nghiệp…

z2273279485894_6dd2c095b9e3de0c83fd042c78c573f8.jpg
bottom of page