top of page
DJI_0555-HDR.jpg
DJI_0145 - Copy.jpg

CÔNG TRÌNH CẦU RÀO - HẢI PHÒNG

   Dự án xây dựng mới cầu Rào 1 được khởi công vào ngày 3/12/2020. Theo thiết kế, cầu Rào 1 là cầu vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, rộng 30,5 m, dài 456,5 m; khoang thông thuyền rộng 50 m, cao 7 m. Cầu bắc qua sông Lạch Tray kết nối 3 quận Dương Kinh, Hải An và Ngô Quyền.

Mặc dù cầu Rào là công trình có quy mô đầu tư lớn và có yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao nhưng tiến độ thi công được tăng tốc rất nhanh, tính từ lúc bắt đầu xây dựng vào tháng 12-2020 đến ngày thông xe kỹ thuật 25-1 thì thời gian thi công chỉ hơn 13 tháng.

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH
bottom of page